WK綜合論壇, WK综合论坛

查看:154 回復:3 發表於 2021-7-21 01:55:09
本主題由 212love 於 2021-7-23 09:25 解除高亮
累計簽到:2133 天
連續簽到:1 天
發表於 2021-7-20 19:39:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
VIP精品區,資源無限好賺金任務區,輕松賺金幣
加入VIP,享受高級特權宣傳賺金又升級,超級棒

霧山 The.Foggy.Mountain., 2020.[MKV / 9.04G] 2160p [複製鏈接]

影視分享
分類: 電影
題材: 動作 
地區: 其它 
語言: 其他 
格式: MKV 
年份: 2020
資源: BT资源
1 p$ K3 @: @& A4 K2 j+ t

0 @( l" I% _' v: j: e◎译  名 雾山 / The Foggy Mountain
5 C4 ]4 @+ z) ~) u4 _◎片  名 ??nh Mù S??ng; p: D1 H$ @9 |+ `& f" B
◎年  代 2020
+ ]$ I* }# T$ W◎产  地 越南4 a. Z6 z7 ]& i9 x
◎类  别 动作" `& H0 }8 q( Z+ m8 L8 p% p' ?
◎语  言 越南语* @9 G8 g3 c" l
◎上映日期 2020-07-17(越南); C5 D: R8 [6 |* {; g( \
◎IMDb链接 https://www.imdb.com/title/tt12719414/
! ~, n' t: k2 h0 b◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/35517350/) r5 N6 [  g7 }, i! n! a
◎演  员 石金龙 Thach Kim Long (id:1385500)9 J4 [/ T# `4 R" i# E) I

$ n3 W) i( r' w3 l( O% S◎标  签 动作 / 越南 / 复仇 / 犯罪 / 东亚影视 / 2020s / 剧情 / 暴力0 ^# _5 x7 r/ S, H+ R/ S+ S

5 I6 k. F1 @( C) S◎简  介. a5 W6 Z4 a5 w; c8 @5 N4 P, T8 p
  因为妻子的意外身亡,皮(Phi)一位拳师,决定返回越南,为妻子报仇、血债血偿。在他越南家乡的村庄里,他不但确认了凶手是一个名叫巴劳的当地一霸,同时,还发现了隐藏在其背后的秘密。命运又一次让皮面临选择——是只身为妻子报仇?还是选择舍弃个人恩怨而保护家乡的村民?
# R9 k2 u: a1 y4 p# d4 ^9 K+ z4 B; D8 }* r6 X9 K
General
$ K2 r* `+ P3 T! _Unique ID : 140379598432573083448290117477100898416 (0x699C2091815BD8C954236243679B4870)/ u3 {3 S' P$ T  i2 Z
Complete name : 雾山[email protected]M.mkv2 q: U! n; D% y  Y6 l0 L: `9 ~
Format : Matroska! y+ I# F( [2 N1 f' S
Format version : Version 4" e8 `3 d; G* T( j1 M, L' a% o/ T
File size : 9.04 GiB% Z/ Y8 K/ L$ V7 B- ?( q. B
Duration : 1 h 26 min& A) O* \- {% ~) Y7 v# \. n6 m
Overall bit rate : 14.9 Mb/s4 g9 r) Y4 K* e( T. a
Encoded date : UTC 2021-07-07 11:56:253 m  L/ n# s; h) W3 S4 y3 ^. m  ~
Writing application : mkvmerge v40.0.0 ('Old Town Road + Pony') 64-bit. l) j  j) e, ~8 H3 A; \
Writing library : libebml v1.3.9 + libmatroska v1.5.2& }2 v) S/ g+ m* Q  n; M! c" Q

, R# N' L. [# T" S" e7 N: XVideo$ a1 i* o5 Z) R& N- r# B
ID : 33 K$ [( T, E9 c2 {( B
Format : HEVC
1 S, M  ]  R" w2 R/ l: [# M5 DFormat/Info : High Efficiency Video Coding
: E* k+ C9 d* H  l1 w: ZFormat profile : [email protected]@Main7 ?  K( C2 Y1 e  ?" N6 g9 u9 @9 A
Codec ID : V_MPEGH/ISO/HEVC
4 {9 O0 b( T; L- v' o; g7 b( VDuration : 1 h 26 min) Z: g0 f- m; f& W" A+ _: B
Bit rate : 14.4 Mb/s
2 _3 z% n3 t/ j+ r/ S( z' x2 `2 m. E0 `Width : 3 840 pixels+ D/ z; ]3 f& o- v  Y
Height : 1 616 pixels
% X7 Z! P9 m( DDisplay aspect ratio : 2.40:15 G# h( i& Q  q# v5 i+ f& R
Frame rate mode : Constant' r/ \6 o: X/ k  N6 D" M
Frame rate : 24.000 FPS, {4 ?, W6 R. W! N5 g
Color space : YUV
4 A3 ?4 R# E9 \. U# SChroma subsampling : 4:2:0. ]& G( e& S: K; i' b$ h  h2 i
Bit depth : 8 bits
5 C2 w0 S0 e; C7 a: l+ C3 XBits/(Pixel*Frame) : 0.0979 Q# P( x8 p+ m" H6 X* F
Stream size : 8.73 GiB (97%)# F0 _/ J. _# F& H2 m
Default : Yes5 l: X. _8 ^( T8 u  O" v
Forced : No
5 I1 V: _4 \% P2 D# e" F+ g7 ^! n8 p4 ?8 U4 c/ c, E. ?7 r5 _% H
Audio #12 D8 F+ j# B; Y: J: e) G& s( j
ID : 1  a% w& G5 [9 _- D9 h
Format : E-AC-3; I4 V! S1 l' r5 x, C# a
Format/Info : Enhanced AC-3
/ E$ }2 _) b, y% ?Commercial name : Dolby Digital Plus. p7 ^. X* q; n2 g( m
Codec ID : A_EAC3
' @+ o1 c. P; f! h/ oDuration : 1 h 26 min
" v' p% h5 w# {8 SBit rate mode : Constant
& |" L5 q" y5 m' c2 x1 N+ K* D3 E9 Y& ^+ y# dBit rate : 256 kb/s
' q, K+ U$ x0 u- B9 p3 Z4 UChannel(s) : 6 channels5 F8 z) Q: u7 o; G
Channel layout : L R C LFE Ls Rs8 v1 v5 o" m7 w2 T1 k
Sampling rate : 48.0 kHz
) v" h8 @% _" r5 u: HFrame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)
4 n/ ~# [; P5 D. y' F4 TCompression mode : Lossy4 @4 |) w0 T0 C
Stream size : 159 MiB (2%), s2 C3 Q) v* I
Title : Mandarin
" N4 {+ ~/ V) o( U  r9 V7 wLanguage : Chinese7 I( K9 v7 a% C5 z6 V& Q: q
Service kind : Complete Main% j% o# `/ @# Y) o
Default : Yes( H! T+ u. t/ q3 x- ^8 n
Forced : No
2 M+ [, l1 j, V8 y: N5 u3 q$ u$ w; d9 b
Audio #2) e5 w; A& f: b  s) Q' z
ID : 2) R9 N; H" _4 a, V, T4 L2 f
Format : E-AC-3
1 Q6 x% \2 g5 c% Z7 _$ l: eFormat/Info : Enhanced AC-3/ d; R& t& k( q$ o; n1 B9 y# ?  F
Commercial name : Dolby Digital Plus
9 }1 a, `4 C+ n% mCodec ID : A_EAC37 m7 W! ^' t& w" }; n% S
Duration : 1 h 26 min* K( z: l" Z( K  \
Bit rate mode : Constant, ^3 D3 @) J, @, P
Bit rate : 256 kb/s& T* p; q' `3 E- v* Y
Channel(s) : 6 channels
, G' g# _3 U; S5 x( T& Q2 MChannel layout : L R C LFE Ls Rs
& }; c1 x: F, WSampling rate : 48.0 kHz0 D' y% \& O  \7 ~& c" j
Frame rate : 31.250 FPS (1536 SPF): ?, c1 n6 h$ N
Compression mode : Lossy8 q) I2 T' X: P" @
Stream size : 159 MiB (2%)0 f- U" o8 y+ k9 J3 @, Y
Language : Vietnamese
8 {3 R* b: `5 P  C& ]' ZService kind : Complete Main* b- ^0 a: h7 g0 f: t
Default : No! K* M/ {) q1 f$ G
Forced : No

5 I( Z$ o+ ]. J8 G' p/ k0 ?! _9 R' X3 h) _4 Y

0 y- i5 Y, j) Y! d8 }; g

霧山. MKV.torrent

27.31 KB, 下載次數: 10

累計簽到:754 天
連續簽到:1 天
發表於 2021-7-20 21:56:08 | 顯示全部樓層
VIP精品區,資源無限好賺金任務區,輕松賺金幣
加入VIP,享受高級特權宣傳賺金又升級,超級棒
很讚的文章,謝謝咯!相信WK因為有你而更加精彩!
累計簽到:70 天
連續簽到:70 天
發表於 2021-7-21 00:13:19 | 顯示全部樓層
VIP精品區,資源無限好賺金任務區,輕松賺金幣
加入VIP,享受高級特權宣傳賺金又升級,超級棒
為妻子報仇?還是選擇捨棄個人恩怨而保護家鄉的村民?耐人尋味感謝樓主精采分享
累計簽到:3 天
連續簽到:1 天
發表於 2021-7-21 01:55:09 | 顯示全部樓層
非常好看的影片

回復樓主 親!! 早上好! 心底有WK、心情就會飛翔,心中要個希望、笑容就會清爽!

 分享同時學會感恩,一句感謝的話語,就是最大的支持!  歡迎交流討論
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即注册

本版積分規則

c重要聲明:本論壇是以即時上載言論的方式運作,WK論壇對所有言論的真實性、立場及版權等,不負任何法律責任。而一切言論只代表發佈者個人意見,並非本網站之立場,讀者及用戶務必自行判斷內容之真實性。 由於本論壇受到「即時上載言論」運作方式所規限,故不能完全監察所有言論,若讀者及用戶發現有內容出現「真實性、立場及版權」等問題,請聯絡我們:[email protected]論壇有權刪除任何言論(刪除前或不會作事先警告及通知)| SiteMap[網站地圖]

發表新帖 返回頂部