WK綜合論壇, WK综合论坛

查看:169 回復:1 發表於 昨天 09:19
本主題由 212love 於 10 小時前 解除高亮
累計簽到:2126 天
連續簽到:2 天
發表於 3 天前 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
VIP精品區,資源無限好賺金任務區,輕松賺金幣
加入VIP,享受高級特權宣傳賺金又升級,超級棒

無處可避 Rose., 2020.[MKV / 3.97G] 1080p [複製鏈接]

影視分享
分類: 電影
題材: 恐怖 
地區: 英國 
語言: 英语 
格式: MKV 
年份: 2020
資源: BT资源
1.jpg 9 E. Q. z; v+ L

/ I2 I, l: r+ Y7 v; D; D◎译 名 无处可避/Rose: A Love Story
" I2 E, M9 o9 |; d/ f( N◎片 名 Rose
. N/ v8 T* T& V# D/ w- F. ]6 j◎年 代 20204 u5 P1 [' `/ ~7 q3 }8 m7 W' X
◎产 地 英国* o- t/ c. S7 J2 e; s7 K% j# r
◎类 别 恐怖
) e6 @3 @9 R: U2 T◎语 言 英语& q' I4 ~, z! W( X( ^
◎上映日期 2020-10-13(英国)
$ ~0 ]  I+ L$ @◎IMDb评分 7.2/10 from 60 users: K* F0 p$ D6 f8 _  O
◎IMDb链接 https://www.imdb.com/title/tt9643228/# w' p& `' P) g4 X4 Y- i
◎豆瓣评分 /10 from 0 users
7 m  {: T) }+ j: t' |9 h* P$ \* e◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/34607685/* B8 D) N8 W; T
◎片 长 86分钟; z1 r: l4 J4 y, b0 O
◎编 剧 马特·斯托克 Matt Stokoe. w* a# Z& @% c6 y% n
◎主 演 苏菲·兰朵 Sophie Rundle2 j' j- x& b/ X, T
   内森·麦克伦 Nathan McMullen7 r$ n+ k" G2 v4 _! c' G
   马特·斯托克 Matt Stokoe- |; N1 o" z% {: z
   奥利维亚·格兰特 Olivia Grant9 E/ n; Q5 {. ]8 j* X5 ~
7 p# T& N& k- {- m
◎标 签 英国电影 | 苏菲兰格 | 恐怖1 L0 x  q& B/ x- G2 j
; b# A2 _: `4 J# D8 o
◎简 介
) C) ]4 ^7 {% }4 Z: P% c: J: a- m# g8 P: f
 Gripped by a violent, terrifying illness, Rose lives in seclusion with her husband, but the arrival of a stranger shatters the fragile refuge they have built.
2 i" B  z  X+ u( F& F$ {) C  |! \& e# D
◎获奖情况
% y  G  \& {! L& x. P. l: `* D! d/ B0 m  H
 第23届英国独立电影奖 ?(2020)
7 L2 g5 F# q, F4 A: S 瑞丹斯奖(提名)
5 [* x4 l. b# k( ^" D0 KVideo
% w* p" q5 U9 hID : 1
& _& P! _9 y& NFormat : AVC1 K. [4 I5 L9 |! N/ `; A& N
Format/Info : Advanced Video Codec
. ~6 ~4 F  E# e. Q0 y0 fFormat profile : [email protected]
9 q  z" R3 h  @( ?Format settings : CABAC / 4 Ref Frames
1 K- ^( I  {3 W5 @1 y# r1 j. H1 yFormat settings, CABAC : Yes
; U# c$ b! l& ?8 E; ^1 T4 CFormat settings, Reference frames : 4 frames/ n+ V+ c5 y6 q
Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC( J7 V( X3 I9 J# O( I+ t2 q
Duration : 1 h 26 min- h8 Y8 M" f) I1 [1 {$ l
Bit rate mode : Constant
# E$ F# s1 T$ A% ]- @Bit rate : 5 926 kb/s$ o/ `& Z- N. {: G
Nominal bit rate : 10 000 kb/s2 L# J& e& T5 A
Width : 1 920 pixels
) |* A, i9 N5 ?% \; EHeight : 1 080 pixels5 J- {; I2 `, Q% E; q! y! m
Display aspect ratio : 16:9
% O$ K% k$ M- S8 {7 p1 ~Frame rate mode : Constant, ?- X8 X" r; q
Frame rate : 24.000 FPS
- F8 T- e5 k" `- O2 u2 J6 kColor space : YUV
8 E# }  k- |7 Q4 x3 t6 ~4 n& yChroma subsampling : 4:2:0& z9 `& \9 k5 Q
Bit depth : 8 bits
2 `" b) _" W/ M3 I7 J6 ^$ wScan type : Progressive
) \; d4 K8 u* \: j( c$ dBits/(Pixel*Frame) : 0.119- _  Q1 f, i9 n+ K) G: |9 {5 @* R
Stream size : 3.58 GiB (90%)  T: S. @! p/ }4 b( U2 {: o! w. f
Default : Yes) o% f$ U& V( M% P: @2 `6 R
Forced : No/ q+ f1 v' H$ [# R8 @
Color range : Limited* P8 \+ @. s5 K& R, Q  A
Color primaries : BT.709! {2 T" ?! b! \& h. p+ c
Transfer characteristics : BT.7097 N( g/ K. k. E* ?/ V& Y
Matrix coefficients : BT.709
( ?5 W+ Z+ j4 u' l  `" e, t. K( W- h0 a! K
Audio
( n6 y9 x2 S+ T) D% r0 HID : 2, w  C. g$ a0 Y( c/ P" v1 H
Format : E-AC-3
1 J) i: O% X& ^Format/Info : Enhanced AC-3( l2 v1 k% K! ?& F2 Y3 J
Commercial name : Dolby Digital Plus
$ d5 @: _) [- S) W6 ~Codec ID : A_EAC30 G: O6 m- @# l: k6 P
Duration : 1 h 26 min1 P# R  h0 e. S  l9 _9 A' s
Bit rate mode : Constant3 P$ a4 ~& k; S% v$ {
Bit rate : 640 kb/s
$ }/ D8 A* I" s+ S! bChannel(s) : 6 channels# x7 q4 }3 Q  m) ~
Channel layout : L R C LFE Ls Rs  j+ f, T$ s+ X/ R9 k7 i! w
Sampling rate : 48.0 kHz1 ^  I# @% f) {' p3 G
Frame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)
2 c- r. r) [( h+ M1 e2 u" `Compression mode : Lossy
5 Y5 B- X& c' m: J4 _0 N0 F" VStream size : 396 MiB (10%)
) B. `& r2 X. \7 V. n8 }2 ]0 vLanguage : English
. r1 O- y; o, Q! M% m4 o! L: yService kind : Complete Main
- u- T/ A0 O& l, J' |; |7 [Default : Yes
( U( Q1 K, h9 b$ O" WForced : No
1 u. y) q  P3 R# d. ^  x1 I
5 q. |& q9 Y/ i" R5 x

無處可避 MKV.torrent

40.18 KB, 下載次數: 23

本帖點贊的會員︰

累計簽到:1028 天
連續簽到:126 天
發表於 昨天 09:19 | 顯示全部樓層
VIP精品區,資源無限好賺金任務區,輕松賺金幣
加入VIP,享受高級特權宣傳賺金又升級,超級棒
辛苦了版主,謝謝您無私分享

回復樓主 親!! 現在是後半夜!妳失眠啦?餓啦?通宵加班?還是想WK啦?

 分享同時學會感恩,一句感謝的話語,就是最大的支持!  歡迎交流討論
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即注册

本版積分規則

c重要聲明:本論壇是以即時上載言論的方式運作,WK論壇對所有言論的真實性、立場及版權等,不負任何法律責任。而一切言論只代表發佈者個人意見,並非本網站之立場,讀者及用戶務必自行判斷內容之真實性。 由於本論壇受到「即時上載言論」運作方式所規限,故不能完全監察所有言論,若讀者及用戶發現有內容出現「真實性、立場及版權」等問題,請聯絡我們:[email protected]論壇有權刪除任何言論(刪除前或不會作事先警告及通知)| SiteMap[網站地圖]

發表新帖 返回頂部